MenighedsraadsmoederMenighedsrådsmøder

Møderne afholdes i sognegården - hver gang kl. 17.00


16. januar
7. februar
8. marts
10. april
16. maj
14. juni