MenighedsraadsmoederMenighedsrådsmøder

Møderne afholdes i sognegården - hver gang kl. 17.00


11. januar

8. februar

8. marts

5. april

3. maj

7. juni