MenighedsraadsmoederMenighedsrådsmøder

Møderne afholdes i sognegården - hver gang kl. 17.00


21. august

19. september

25. oktober

21. november