MenighedsraadsmoederMenighedsrådsmøder

Møderne afholdes i sognegården - hver gang kl. 17.00


1. kvartal 2019

10. januar
5. februar
6. marts