Halling kirke


halling400px

Spøttrupvej 8, 8300 Odder

 

Halling kirke Spøttrupvej 8 8300 Odder Halling Kirke er fra omkring 1200. Kirken ligger på en højning i det nærmest flade landskab, der præger den østre del af Hads Herred. Færgebyen Hou er en del af Halling Sogn. Tidligere var Hou kun 2 huse og et fiskerleje, men Hou er nu den del af sognet, hvor væksten sker.

Tårnet og våbenhuset er bygget fra 1490-1500. Kun bygningens hjørner er sat med kvadre, ellers er der brugt kløvet granit med større og mindre sten pakket mellem hinanden. Altertavlen består af en nyere ramme omkring en sengotisk figurgruppe, Maria med Kristi afsjælede legeme mellem disciplen Johannes og Maria Magdalena. Figurgruppen stammer sandsynligvis fra den oprindelige tavle fra 1400-tallet. Prædikestol og lydhimmel er fra 1630, udført af Peder Jensen Colding fra Horsens og er et af hans tidligste arbejder.

Døbefonten er en senromansk granitfont. Dåbsfadet er skænket til kirken i 1664. Orgelet er fra 1978 og bygget af Henning Jensen, Odense. Orgelet har 7 stemmer og pedal.

I kirken hænger kirkeskibet "Brita Leth". Sognet er tæt knyttet til havet, og derfor er det naturligt at have et skib som udsmykning og symbol i kirken. Brita Leth er en 2-mastet skonnert bygget i Svendborg i 1911. Modellen i kirken er bygget af Aksel Andersen, Juelsminde og ophængt ved en festgudstjeneste den 24. april 1983. Skibet er skænket af Halling Sogns beboere.

 

Kirken er åben i graverens arbejdstid.

Gosmer kirke

 

gosmer 400px

Troldbjergvej 4, 8300 Odder

 

Gosmer kirke Gosmer Kirke er ombygget i 1866 og er af romansk oprindelse. På grund af dens imponerende størrelse kaldes kirken også "Hads Herreds domkirke". Den er bemærkelsesværdig på grund af sin fine romanske stenkunst. Syddørens tympanon har et særpræget motiv, hvor en kvinde med lange fletninger ammer to løver. Kvinden kan fortolkes som et billede på kirken og løverne som de troende, der næres ved kirkens forkyndelse. Nævnes skal også døbefonten med løver i fladrelief. Barokaltertavlen fra 1637 har moderne oliemalerier (1960'erne) af Svend Havsteen-Mikkelsen, som også har lavet glasmosaikruderne i våbenhuset.

Bemærk også gravkapellet for godserne Rathloudals og Gerdorffslunds ejere.

 

Kirken er åben juni, juli og august tirsdag-fredag fra 9-16. På andre tidspunkter kan nøglen fås hos graveren.