Dåb

 

daabForældrene henvender sig til præsten og aftaler, hvilken dag barnet skal døbes. (Se gudstjenestetidspunkter under "Gudstjenester" eller i kirkebladet).
Desuden findes 3-5 faddere (præsten skal have navn og adresse), og "betingelsen" for at kunne stå fadder er, at man er døbt og har mindst konfirmationsalder, og der aftales et tidspunkt for en samtale med præsten.

 

Hvis forældrene ikke ønsker, at barnet skal døbes, skal de henvende sig til præsten vedrørende barnets navn. Navngivelse skal ske senest 6 måneder efter fødslen.

Dåben kan finde sted på et hvilket som helst senere tidspunkt.

 

Yderligere information hos præsten.

Se evt. mere om dåben på www.folkekirken.dk