Fødsel  

fodsel

Præsten får automatisk besked fra jordemoderen, når en fødsel har fundet sted.

 

Er forældrene ikke gift - og ønsker de fælles forældremyndighed over barnet - afleveres senest 14 dage efter fødslen en Omsorgs- og Ansvarserklæring til præsten. Blanketten findes på www.personregistrering.dk

 

Blanketten afleveres/sendes til præsten.